Home ข้อคิด คนห้าแบบที่ ” ข้ ง เ บ้ ง ” กล่าวว่า ไม่ควรให้ความสนิท ออกห่างยิ่งไว ยิ่งดี

คนห้าแบบที่ ” ข้ ง เ บ้ ง ” กล่าวว่า ไม่ควรให้ความสนิท ออกห่างยิ่งไว ยิ่งดี

0 second read
0
0
7,975

คนห้าแบบที่ ” ข้ ง เ บ้ ง ” กล่าวว่า ไม่ควรให้ความสนิท ออกห่างยิ่งไว ยิ่งดี

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้นมีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความ ชั่ วของบ้านเมือง โดยจัดคนไว้ห้าแบบเรียกว่า ห้าชั่ ว ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้เอาไว้ว่า คนเหล่านี้ คือ คน เ จ้ า เ ล่ ห์ ขายชาติ เล วทรามต่ำช้า ไร้ศีล สั ต ย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล อย่าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันข า ด กองทัพจะพ่ายแพ้ บ้านเมืองจะ ล่ ม จ ม เพราะมีห้าชั่ ว ได้แก่

1. แบ่งพรรคแบ่งพวก

คนพวกนี้ ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพรรคแบ่งพวก สมคบคิดกัน เฝ้าจงใจหาเ รื่ อ งใส่ร้ ายคนดีมีปัญญาให้เสียหาย หาประโยชน์ใส่ตัวและกลุ่มของตนเองด้วยการทำ ล า ย ผู้อื่น

2. ประพฤติเหลวแหลก

คือคนที่ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลกแตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลาย คิดแต่จะได้หน้าได้ตาให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

3. ล่อลวง

คนที่ขย ายเ รื่ อ งราว สร้างเ รื่ อ งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ปลุก ผี ร่ า ย มนต์เผยแพร่ไสยเวท เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าวลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย

4. เฝ้าจับผิด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิด และยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้เกิดความสับสนในห มู่คน คิดแค้นผู้อื่นด้วยเ รื่ อ งส่วนตัว

5. สอพลอ

คนปลิ้นปล้อน ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว จนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคมกับ ข้ า ศึ ก อย่างลับ ไม่สนใจสิ่งอื่นใด น อ ก เ สี ย จากตัวเอง

คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ก ล โ ก ง ไร้ศีลไร้ สั ต ย์ กับคนทั้งห้าประเภทนี้ พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง ระมัดระวัง อ ย่ า ให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนม หรือหลงไปไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอันข า ด

ขอขอบคุณ phuea-khun
Load More Related Articles
Load More By zephyr44
Load More In ข้อคิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 − 39 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

เมื่อมี” รั ก ” แต่ ไ ม่ คิ ด ดูแล สู้ไม่มีตั้งแต่แรก ยังจะดีกว่า

คนรักกันมีความต้องการพื้นฐานเพียงไม่กี่อย่าง แต่คนเรามักหลงลืมหรือมองข้าม ความต้องการของคน…