Home ข้อคิด ว่ากันว่า คนที่มาเป็น “คู่แท้ คู่บารมี” เค้าดูกันตามลักษณะ 10 ประการนี้

ว่ากันว่า คนที่มาเป็น “คู่แท้ คู่บารมี” เค้าดูกันตามลักษณะ 10 ประการนี้

1 second read
0
1
361

ว่ากันว่า คนที่มาเป็น “คู่แท้ คู่บารมี” เค้าดูกันตามลักษณะ 10 ประการนี้

เรื่องของการบำเพ็ญบารมีระหว่าง พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์ และนางแก้วนั้น แต่ละท่านก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จ เนื่องจากทุกอย่างนั้นเกิดจากกรรมที่ต่างสร้างกันมาแต่อดีต ชาติใดเกิดมารักใคร่ปรองดองกันดี เกิดจากกุศลกรรมส่งผล ชาติใดที่ไม่เข้าใจกัน มีปัญหาเกิดขึ้นมาต่าง ๆ กันก็เกิดจาก อ กุ ศ ล กรรมที่ต่างร่วมสร้างกันมา

หลายท่านคิดว่าเป็นบททดสอบว่า จะร่วมเดินทางต่อไปอีกหรือไม่ ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ และผู้ปรารถนานางแก้วนั้น อาจจะเคยอธิษฐานครองคู่กันหลายท่าน ระหว่างที่สร้างบารมีในแต่ละคู่นั้น จะมีบททดสอบมากมาย อันเกิดจากกรรมที่กระทำร่วมกันในอดีต

มีเหตุให้หลายคน ต้องอธิษฐานลาข-าดกันไป ไม่ขอติดตามสร้างบารมีร่วมกันอีก ยกเว้นกรณีที่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ลาพุทธภูมิ เพื่อเข้า พ ร ะ นิพพาน หรือเพื่อปรารถนาอย่างอื่น การคัดกรองคู่บารมีจะเป็นไปอย่างเข้มข้น มีบททดสอบแล้วทดสอบอีก จนกระทั่งเหลือเพียง ๑ คนเดียวที่ปรากฏไม่เกิน ๓๐ ชาติสุดท้าย จะเป็นคนสุดท้ายที่จะครองคู่กันจนกว่า พ ร ะ โพ ธิ สั ต ว์ จะสำเร็จ พ ร ะ สัมมาสัมโพธิญาณ

ทีนี้มาดูลักษณะของคู่แท้คู่บารมี มีดังนี้

๑) มองตาก็รู้ใจ พบกันครั้งแรกจะรู้สึกแบบรักแรกพบ ไม่ต้องเอ่ยคำอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างที่อีกฝ่ายต้องการ

๒) โอนอ่อนผ่อนตามกันทุกเรื่อง

๓) เมตตาต่อกันดุจบิดามารดาเมตตาต่อบุตรของตน

๔) ปราศจากคำว่า หึ ง ห ว ง ริ ษ ย า หรือ อ า ฆ า ต ต่อกัน

๕) พร้อมจะเป็นผู้เสียสละความสุขให้แก่กันได้เสมอ และทุกเวลา

๖) พร้อมจะเป็นผู้ให้ และผู้รับ ซึ่งกันและกัน

๗) ทุกครั้งที่ฝ่ายหนึ่งมีทุกข์ กระแสใจจะเชื่อมความรู้สึกถึงอีกฝ่ายทันที คล้ายใจที่เชื่อมถึงใจ กรณีที่อีกฝ่ายเป็นนักปฏิบัติธรรมขั้นสูง จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ได้ทันที

๘) สามารถให้อภัยให้แก่กันได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่อีกฝ่ายทำผิดพลาดไป

๙) รักษาทรัพย์ หรือผลประโยชน์ของกันและกัน

๑๐) อยู่กันจนแก่เฒ่า ไม่ น อ ก ใ จ กัน

นี้คือลักษณะของคู่บารมีโดยแท้ หลายท่านคิดว่า จะไปหาที่ไหนคู่แบบนี้ ขอเรียนว่า มีจริงในโลก ถึงแม้ไม่ได้เข้าข่ายหมดทุกข้อ เพียงแค่ ๓ ข้อก็ถือว่า มากพอที่เรียกว่า เป็นคู่แท้คู่บารมี

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ : Numsai
Load More Related Articles
Load More By beaminess
Load More In ข้อคิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

คำว่า “ไว้ใจ” ไม่ใช่เรื่องตลก หากมัน ท ล า ย ลงแล้ว ต่อให้สร้างใหม่ ก็ไม่เหมือนเดิม

คำว่า “ไว้ใจ” ไม่ใช่เรื่องตลก หากมัน ท ล า ย ลงแล้ว ต่อให้สร้างใหม่ ก็ไม่เหมือ…